Välkommen till Startelvan

Vi vill tända hjärtan och få ögon att lysa!

"Om jag vill lyckas
med att leda en människa mot ett bestämt mål
måste jag först finna henne där hon är
och börja just där."

Ett utdrag ur Sören Kierkegaards dikt "Till eftertanke"

Våra projekt

Referenser

"Det bästa med STARTELVAN är att man lär sig att tänka på ett nytt sätt och att personalen alltid finns där för en och ger uppbackning."

Patrik, deltagare

"Min praktik som jag fick genom startelvan resulterade i en anställning. Jag jobbar fortfarande heltid på företaget. På STARTELVAN fick jag stöttning på det sätt jag behövde för att ta mig vidare."

Dennis, deltagare

"STARTELVAN finns där när du som bäst behöver det. Du får ett personligt stöd som är bra för ditt välmående."

Jessica, deltagare

"Genom STARTELVAN har jag lärt mig att släppa in folk i mitt liv och kommit underfund med vem jag är och vad jag vill."

Rickard, deltagare

"Jag har fått ett bättre självförtroende, och har släppt det som är bakom mig för att se framåt. Tack vare STARTELVAN har jag idag ett arbete och kan försörja min familj."

Robin, deltagare

"Kontakten med Landskrona BoIS nätverk är bra med STARTELVAN"

Xix, deltagare