Mångfald och integration

STARTELVAN vill skapa goda och varaktiga relationer genom att sammanföra människor med olika erfarenheter för att det ska bli lättare att komma in i det svenska samhället.

  • Vi vill genom engagemang eftersträva kulturell mångfald, genom att öka förståelsen mellan människors olika traditioner och seder. Motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering och arbeta för ökad jämlikhet genom att låta alla vara delaktiga och ha gemensamma mål.
  • Vi vill verka för en gemenskap med samhällets mångfald som grund och ge stöd till nya svenskar i deras etablering i det svenska samhället, skapa en plattform för samtal/dialog för ökad förståelse och större kunskap om varandras kulturella, traditionella seder, samt värdet med möten mellan olika människor.
  • Vi vill ge människor från olika kulturer förutsättningar att försörja sig och förverkliga sina livsmål/drömmar och att lära sig svenska i vardagen genom meningsfull sysselsättning som ger glädje. Genom delaktighet verka för allas möjlighet att på sina egna villkor hitta sin plats i samhället och på arbetsmarknaden.

Projektet Tomten bor i Landskrona ökar integrationen i staden genom att alla barn i Landskrona kan få ta del av traditioner kring jul samt att barn från olika kulturer kan, om de vill, träffa Tomten och få en julklapp.

Om vi öppnar dörren till jultraditionen för alla, tror vi att man som individ känner ett välkomnande av vårt samhälle. Om vi är öppna och intresserade av våra olika kulturer ökar förståelsen som i sin tur minskar risken för utanförskap.

Följ oss på Facebook